Secret Habitation.


[A5] [Färgpennor]


[Om kategorierna.]

För att förtydliga och reda ut sidans till antalet få kategorier. Mest för mig själv och otroligt intresserade besökare.

Kawaii: Allt som är sockrigt och rosa. Cupcakes och lollipops. Rosiga kinder och krulliga peruker. Och så vidare.

Mangafierat: I folkmun skulle det kallas att "rita av" färdiga bilder. Alla teckningar som hamnar i denna kategori har sitt ursprung i ett redan taget foto, vanligtvis från ett japanskt magasin.

Svartvitt: Teckningar jag bara ritar med tusch.

Övrigt: Tramsinlägg som dessa som egentligen inte har alls med mina alster att göra.


RSS 2.0